Algemeen

 • De studio is 15 min. voor aanvang geopend
 • Parkeren in de buurt is gratis
 • De studio is een rookvrije ruimte (ook de e-sigaret) en is enkel buiten toegestaan
 • (Huis)dieren in de studio zijn niet toegestaan
 • Houdt de nooduitgang en brandblusser altijd vrij
 • Indien je buiten staat dan verzoeken we je om rekening te houden met de omgeving qua geluid zoals met telefoneren, muziek e.d.

Aansprakelijkheid

 • Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen word je geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en / of vernieuwingen
 • RH Studios stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging aan persoonlijke eigendommen
 • Bij deelname aan liveshows bij RH Studios (i.s.m. andere partijen) geef je automatisch toestemming om gefilmd / gefotografeerd te worden. Deze foto’s / video’s kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden

RH Studios

 • Indien je na een bezoek aan de studio iets bent kwijtgeraakt/vergeten, stuur dan een mail naar info@rhstudios.nl.
 • Het is niet toegestaan om promotie te maken voor andere evenementen, tenzij dit vooraf overeen is gekomen met RH Studios
 • Misdragingen tegenover bezoekers of medewerkers zijn niet toegestaan. We zullen bezoekers die zich schuldig maken aan seksuele intimidatie, discriminatie of verstoring van de orde direct de toegang ontzeggen
 • RH Studios heeft het recht om tarieven, openingstijden en reglementen te wijzigen
 • Wie de huisregels niet naleeft, kan de toegang worden ontzegd

Wij wensen je heel veel plezier bij RH Studios!

Heb je vragen?

Wil je graag chatten?